Lừa đảo giảo mạo Admin
Cảnh báo anh em về lừa đảo giả mạo GM có số điện thoại
Số thứ 1: 036.231.3383 -> số này là lừa đảo tuyệt đối ko mua bán hay giao dịch gì
Số thứ 2: 036.2423.934 -> số này là lừa đảo tuyệt đối ko mua bán hay giao dịch gì
Tên Facebook1: https://www.facebook.com/ca.caus.9
Tên Facebook2: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022685327236
Tên Facebook2: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007167824557

Thủ Đoạn lừa đảo:
- Gạ gẫm game thủ làm đồ riêng.
- Giả mạo GM làm đồ riêng
- Thành Tích lừa đảo 800k vnd 1 game thủ
- Vào game gạ gẫm mua bán đồ riêng, gửi thẻ qua facebook cá nhân

Lưu ý:
- Vui lòng cẩn thận Admin ko gạ bán đồ riêng.
- BQT không bán đồ, hay giao dịch thẻ qua Facebook cá nhân
- Các nhân vật lừa đảo không thể khóa tài khoản của các bạn được

Hãy bắt nó khóa tài khoản các bạn hay nhân vật để test xem có phải GM hay Admin ko


http://upanh.ssc.vn/images/26784125359760_2013745998.jpg
http://upanh.ssc.vn/images/32825323874_2013750878862.jpg
Được đăng bởi Administrator lúc 18-Oct-2018