Cẩn thận lừa đảo: Facebook Hải Quân
Cảnh báo anh em về lừa đảo giả mạo GM có số điện thoại
Số thứ 1: 0166.231.3383 -> số này là lừa đảo tuyệt đối ko mua bán hay giao dịch gì
Số thứ 2: 01662423934 -> số này là lừa đảo tuyệt đối ko mua bán hay giao dịch gì
Tên Facebook1: https://www.facebook.com/ca.caus.9
Tên Facebook2: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022685327236
Tên Facebook2: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007167824557
Thường có kiểu như:
- Gạ gẫm game thủ làm đồ riêng.
- Giả mạo GM làm đồ riêng
- Thành Tích lừa đảo 800k vnd 1 game thủ

Vui lòng cẩn thận admin ko gạ bán đồ riêng.
Hãy bắt nó khóa tài khoản các bạn hay nhan vật để test xem có phải GMhay admin ko


http://upanh.ssc.vn/images/26784125359760_2013745998.jpg
http://upanh.ssc.vn/images/32825323874_2013750878862.jpg
Được đăng bởi Administrator lúc 13-Dec-2017