Hạn chế mất đồ, hãy cất đồ ở nhân vật phụ
Chào anh em, hiện nay để hạn chế tình trạng mất trộm đồ vặt.
BQT xin hướng dẫn qua như 1 cách
- Các bạn hãy để đồ quan trọng trên người Nhân vật phụ. Có thể để trên người nhân vật phụ cùng 1 tài khoản, hay trên người Nhân vật phụ của 1 tài khoản khác. Đó là cách chắn ăn 100%.

Khi bị x2 đồ ( ví dụ thấy 2 món đồ giống nhau ) hãy báo ngay cho BQT
BQT mu xin kính báo
Được đăng bởi Administrator lúc 23-Nov-2016