• [Sự Kiện] 500 đồ mới: Bộ đồ + Vũ khí ( Ưu đãi vinh danh thẻ nạp )
  • [Cảnh Báo] Về việc xóa bỏ đồ ép socket linh tinh
  • [Cảnh Báo] Khóa 7 ngày các nhân vât hò hét sát nhập trong game
  • [Cảnh Báo] Về việc xử lý đồ x2 khi lag game
  • [Hướng Dẫn] Cách tăng điểm cơ bản để Train cấp
  • [Thông Báo] Khóa tất cả các acc phụ của các tài khoản trên 2 acc
  • [Hướng Dẫn] Cách nhận đồ thuê, đồ có thời giạn ở sự kiện
  • [Hướng Dẫn] Cách tính đua top 7 Ngày Lần 1 / Lần 2
  • [Thông Báo] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game
  • [Cảnh Báo] Về cho việc mượn đồ đạc và tài khoản
  • << Previous 1 2 3 4 5 Next >>