Trạng thái hệ thống nạp thẻ:

Viettel : Hoạt động
GATE : Bảo trì - Chờ duyệt
Vina    : Bảo trì
Mobi  : Bảo trì
VTC   : Bảo trì